ΑΗΗΕ

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ηλεκτρονικές συσκευές αντικαθίστανται από άλλες πιο προηγμένες τεχνολογικά αρκετά συχνότερα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Παλαιότερα η αγορά και κατοχή ηλεκτρικών συσκευών θεωρείτο πολυτέλεια και περιοριζόταν σε συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες (τηλεόραση, ψυγείο, πλυντήριο, κλπ). Σήμερα διατίθεται πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευές σε τιμές προσιτές σχεδόν για κάθε τσέπη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον άκρατο καταναλωτισμό που επικρατεί στις μέρες μας έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο ρυθμός παραγωγής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα).

Συγκεκριμένα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κάθε καταναλωτής δημιουργεί κατά μέσο όρο 16 κιλά απορριμμάτων από ηλεκτρονικές συσκευές κάθε χρόνο, γεγονός που σημαίνει ότι ετησίως παράγονται έξι εκατομμύρια τόνοι στην Ευρώπη.

Πρόκειται για μια τεράστια σπατάλη πόρων, αλλά και για μείζονα περιβαλλοντικό κίνδυνο: οι ηλεκτρικές συσκευές και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιέχουν μεγάλης τοξικότητας βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν με τις παλιές συσκευές;

Οι ηλεκτρονικές συσκευές που λόγω βλάβης ή παλαιότητας δεν μας είναι πια χρήσιμες δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με τα κοινά απορρίμματα, επειδή στα επιμέρους τμήματά τους περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος, κάδμιο, φωσφόρο και υδράργυρο ή ραδιοισότοπα (στρόντιο, βάριο). Δευτερευόντος στις παλιές καλωδιώσεις περιέχεται χαλκός. Τα μέταλλα αυτά αν απελευθερωθούν στο περιβάλλον και περάσουν στο νερό μπορούν να καταστούν πολύ επικίνδυνα και να διαταράξουν τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού ακόμα και σε μικρές ποσότητες. Πέραν των βαρέων μετάλλων περιέχονται οργανικές “αρωματικές” ενώσεις (σε πυκνωτές και σε άλλα μέρη του απαραίτητου ηλεκτρικού εξοπλισμού κάθε ηλεκτρονικής συσκευής). Οι ενώσεις αυτές αν απελευθερωθούν στο νερό ή στον αέρα μέσω καύσης, θεωρούνται εξαιρετικά καρκινογόνες. Τέλος, κάποιες ειδικές συσκευές (παλιές οθόνες υπολογιστών και τηλεοράσεων) περιέχουν ραδιενεργές ενώσεις όπως βάριο ή στρόντιο που ακόμα και σε μικρές ποσότητες μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους στη δημόσια υγεία είτε στο έδαφος, είτε διαλυμένες στο νερό (κυρίως το βάριο που παρουσιάζει σημαντική διαλυτότητα).

Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών είναι ο μοναδικός τρόπος που εξασφαλίζει την αξιοποίηση των χρήσιμων μερών των χαλασμένων συσκευών χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Στη Sui Generis Environment & Publication έχουμε τη δυνατότητα να παραλάβουμε δωρεάν από το χώρο σας τις ηλεκτρονικές συσκευές που θέλετε να αποσύρετε για ανακύκλωση, με ένα τηλεφώνημα.

Παραλαμβάνουμε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, συστήματα ήχου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτές, συσκευές γραφείου, κλπ. οι οποίες παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.