ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τη σημερινή εποχή το πλαστικό ως γνωστόν χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές χρήσεις του ως υλικό συσκευασίας, δομική ύλη σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά σκεύη και εξαρτήματα, παιχνίδια κ.α.).

ΧΑΡΤΙ

Το χαρτί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο σε παγκόσμια κλίμακα, αφού χρησιμοποιείται ευρύτατα. Συγκεκριμένα τη σημερινή εποχή κάθε χρόνο καταναλώνονται πάνω από1.000.000 τόνοι χαρτιού, ενώ πριν 30 χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν ο μισός.

ΜΕΤΑΛΛΟ

Με την ανακύκλωση των μετάλλων προστατεύονται επαρκώς οι φυσικοί πόροι του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον από τη διάνοιξη και τη λειτουργία μεταλλείων για την εξόρυξή τους.

ΞΥΛΟ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η ζήτηση έχει αυξηθεί δραματικά στις μέρες μας και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.

ΑΗΗΕ

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ηλεκτρονικές συσκευές αντικαθίστανται από άλλες πιο προηγμένες τεχνολογικά αρκετά συχνότερα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

ΓΥΑΛΙ

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Όταν βρεθεί όμως στη φύση δεν αποσυντίθεται γι' αυτό πρέπει να το ανακυκλώνουμε.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ένα δισεκατομμύριο ελαστικών οχημάτων παντός τύπου από μοτοποδήλατα μέχρι βαρέα φορτηγά, φτάνει παγκοσμίως στο τέλος της ζωής του κάθε χρόνο εκ των οποίων τα 250.000.000 βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Η Sui Generis Environment & Publication και υλικά ή αντικείμενα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις καθώς και από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Τα λιπαντικά έλαια είναι ένα βασικό στοιχείο της καθημερινότητας πολλών πολιτών καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μηχανών και μηχανισμών. Το 2006 καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τόνοι λιπαντικών ελαίων.

ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών και στη διάθεσή τους με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο για βιομηχανική χρήση, δηλαδή στη παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών.

ΦΕΛΙΖΟΛ

Η Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ένα αφρώδες υλικό, το γνωστό μας φελιζόλ, το οποίο έχει πολλές χρήσεις.

ΙΛΥΣ

Η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινωνικού συνόλου και κατ’ επέκταση των κρατών έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, και στη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υδάτων.

ΟΧΗΜΑΤΑ

Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, που ορίζει σαφείς και ποσοτικοποιημένους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Η εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης και έχει μέσα στις δραστηριοτητες της και την συλλογή παλαιών συσσωρευτών σε πανελλαδική κλίμακα.