ΜΕΤΑΛΛΟ

Με την ανακύκλωση των μετάλλων προστατεύονται επαρκώς οι φυσικοί πόροι του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον από τη διάνοιξη και τη λειτουργία μεταλλείων για την εξόρυξή τους. Επίσης εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας από τη λειτουργία των ορυχείων και μεταλλείων αυτών, ενώ το περιβάλλον προστατεύεται εις διπλούν, αφού πέρα από την αποφυγή διάνοιξης μεταλλείων που αναφέρθηκε προηγουμένως, επιπλέον δεν απορρίπτονται οι άδειες μεταλλικές συσκευασίες στους αστικούς δρόμους ή στους κάδους, ανακουφίζονταν τους ΧΥΤΑ και τις χωματερές.

Επίσης με την ανακύκλωση των μετάλλων προστατεύονται τα αποθέματα του πλανήτη και δεν διαταρράσεται η γεωπεριβαλλοντική ισορροπία. Οι ποσότητες μετάλλων που εξοικονομούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο σημαντικούς σκοπούς και όχι στη δημιουργία εφήμερων καταναλωτικών προϊόντων. Επίσης από την εξοικονόμιση ποσοτήτων μετάλλων για την δημιουργία νέων καταναλωτικών προϊόντων, προστατεύεται η ατμόσφαιρα από την εκπομπή αερίων μέσω των εργοστασίων και των χυτηρίων που θα λειτουργούσαν για τη δημιουργία νέων συσκευασιών.

Τα κυριότερα μέταλλα που εξοικονομούνται είναι το αλουμίνιο και τα σιδηρούχα. Επίσης εξοικονομούνται σε μικρότερες ποσότητες ο χαλκός, ο μπρούντζος, ο ορείχαλκος, ο χάλυβας, και ο κασσίτερος.

Το αλουμίνιο είναι ίσως η σημαντικότερη περίπτωση ανακύκλωσης μετάλλου. Tο σημαντικό κέρδος από την ανακύκλωσή του δεν είναι στην πρώτη ύλη (αφού το αλουμίνιο προέρχεται από το βωξίτη και κατά συνέπεια το αργίλιο, το οποίο αφθονεί στο στερεό φλοιό της γης) αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αν τα κουτιά αλουμινίου καταλήξουν στα σκουπίδια μοιραία αυξάνεται ο όγκος των σκουπιδιών, ενώ πέρα από τη σπατάλη φυσικών πόρων και ενέργειας, εντείνεται και το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την παρασκευή νέων προϊόντων.

Η ανακύκλωση του αλουμινίου αφορά κυρίως τα κουτιά των αναψυκτικών και μπύρας, ενώ ορισμένα άλλα είδη που περιέχουν αλουμίνιο και που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Η μεταφορά των ανακυκλωμένων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει χύμα, σε δεματοποιημένη, ή σε συμπιεσμένη μορφή. Κατά την ανακύκλωσή τους, τα κουτιά αλουμινίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διμεταλλικά (μαγνητικός διαχωρισμός). Το μεγάλο πλεονέκτημα της ανακύκλωσης αλουμινίου, είναι πως τα κουτιά του μπορούν να ανακυκλωθούν άπειρες φορές.

Στη βιομηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για αποβερνίκωση, αποσμάλτωση και απομάκρυνση χρωματικών επιγραφών. Το καθαρό αλουμίνιο εισάγεται σε φούρνο για τήξη και διαμόρφωση σε ράβδους, που όταν ψυχθούν αποτελούν τα φύλλα ή ρολά που θα διαμορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά.

Εκτός από το αλουμίνιο, πολύ σημαντική είναι και η ανακύκλωση των μεταλλικών συσκευασιών από σιδηρούχα μέταλλα. Τα σιδερένια κουτιά αποτελούνται από χάλυβα με λεπτή εσωτερική επικάλυψη κασσιτέρου για να αποφεύγεται το σκούριασμά τους και για να προστατεύεται το περιεχόμενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού μπορεί να είναι και από χρώμιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό μεγάλης αξίας, πολλαπλάσιας αυτής του χάλυβα, και αντιπροσωπεύει το 0,5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού. Ως αποκασσιτεροποίηση ορίζεται η διαδικασία ανάκτησης του κασσιτέρου από τα κουτιά. Προηγουμένως, τα κουτιά ισοπεδώνονται ή θραύονται και μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Η διαλογή και ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών μπορεί να αρχίσει να γίνεται απευθείας από το σπίτι. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται, τοποθετούνται σε κοντέινερς και από εκεί μεταφέρονται στο κέντρο ανακύκλωσης, όπου με τη χρήση μαγνητικού διαχωριστή επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των αλουμινένιων από τα σιδερένια κουτιά, τα οποία αφού θραυτούν και δεματοποιηθούν μεταφέρονται στην αντίστοιχη βιομηχανία.

Τα κουτιά μπύρας είναι διμεταλλικά, καθώς επίσης και εκείνα των αναψυκτικών που αποτελούνται από χάλυβα και έχουν αλουμινένιο καπάκι. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι και μετά τον ειδικό τεμαχισμό παραμένουν προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα. Τα ανακυκλωμένα κουτιά οδηγούνται στις εγκαταστάσεις ή σε κλιβάνους ανοιχτής πυράς.

Τα επιθυμητά υλικά για ανακύκλωση δε μεταφέρονται απευθείας σε εγκαταστάσεις λόγω των προσμίξεων, που όμως αν βρίσκονται σε ποσοστό μικρότερο του 5% της πρώτης ύλης δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι ενδεχόμενες προσμίξεις που υπάρχουν δημιουργούν προβλήματα στην αποκασσιτεροποίηση.

Οι περισσότερες σιδηρούχες μεταλλικές συσκευασίες είναι κατασκευασμένες από λευκοσίδηρο. Ο λευκοσίδηρος είναι επικασσιτερωμένος χάλυβας.

Η Sui Generis Environment & Publicartion, παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς υλικών για ανακύκλωση, διευκολύνει ιδιώτες καθώς και βιομηχανίες που διαθέτουν άχρηστο απόθεμα μετάλλων να το προσφέρουν άμεσα για ανακύκλωση συμβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ερχόμαστε στο χώρο ή τις εγκαταστάσεις σας με ένα τηλεφώνημα και παραλαμβάνουμε δωρεάν:

  • μεταλλικές συσκευασίες
  • σιδηρούχα και μη σιδηρούχα απόβλητα
  • απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων
  • όλα τα μέταλλα και τα κράματα τους (χαλκός μπρούντζος, ορείχαλκος, αλουμίνιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, σίδηρος, χάλυβας, κασσίτερος, ανάμεικτα μέταλλα)