ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Η εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης και έχει μέσα στις δραστηριοτητες της και την συλλογή παλαιών συσσωρευτών σε πανελλαδική κλίμακα.

Η Sui Generis Environment & Publication είναι εγγεγραμμένη στο ΥΠΕΚΑ και διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπου και μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.

Είμαστε συμβεβλημένοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών (COMBATT AE, ΣΥ.ΔΕ.ΣΗΣ και RE-BATTERY), και διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας, συλλογής και μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα όπως επίσης και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων συσσωρευτών.

Τα εμπορεύματα που παραλαμβάνουμε από το χώρο σας μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις μας και σε βιομηχανίες ανακύκλωσης για επεξεργασία.