ΦΕΛΙΖΟΛ

Η Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ένα αφρώδες υλικό, το γνωστό μας φελιζόλ, το οποίο έχει πολλές χρήσεις.
Ιδιότητες – Χρησιμότητα –Δυνατότητες Ανακύκλωσης του EPS
Επειδή είναι περίπου 95 τοις εκατό αέρα, το EPS είναι ένα εξαιρετικό μονωτικό υλικό. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για μόνωση στο σπίτι. Είναι ιδανικό για τη δημιουργία άνωσης σε σωσίβια και σχεδίες. Η ελαφρότητα και η πλαστικότητα του, το καθιστούν ένα καλό υλικό συσκευασίας, προσθέτοντας απορρόφηση των κραδασμών, και μικρό βάρος. Το EPS δεν αντιδρά με άλλα υλικά και είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, έτσι ώστε να έχει βρει ευρεία χρήση στη βιομηχανία τροφίμων σε συσκευασίες όπως οι δίσκοι στους οποίους τοποθετούνται το κρέας και τα πουλερικά, όπως και τα κουτιά που χρησιμοποιούνται στα μαγαζιά fast-food.
Ωστόσο, ορισμένα από τα ίδια χαρακτηριστικά που κάνουν το πολυστυρένιο χρήσιμο, μπορεί επίσης να λειτουργήσει εναντίον του, όταν πρόκειται για την ανακύκλωση.
Η Ελαφρότητα του σημαίνει ότι είναι δύσκολο να συλλεχθεί από δοχεία που χρησιμοποιούνται για την Ανακύκλωση. Είναι ογκώδες, δύσκολο και δαπανηρό για τη μεταφορά. Πολλά δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης δεν το δέχονται. Επίσης, δεν μπορεί να ανακυκλωθεί τοπικά, αλλά πρέπει να μεταφερθεί σε μια κεντρική μονάδα, με αποτέλεσμα αυτή η αύξηση του κόστους της ανακύκλωσης να προκαλεί και τη μείωση των κινήτρων για την ανακύκλωση του.
Το ανακυκλωμένο πολυστυρένιο δεν μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα που έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, λόγω των ανησυχιών για την υγεία, ακόμη και αν το υλικό συνήθως αποστειρώνεται μέσω της διαδικασία ανακύκλωσης.
Διαχωρισμός – Διάθεση του EPS από την Sui Generis Environment & Publication
Η εταιρεία μας, έχει την δυνατότητα να διαχωρίσει πλήρως αυτήν την ροή των αποβλήτων και με την χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, (μέσω διαδικασίας τεμαχισμού και τελικής συμπίεσης), πετυχαίνει τη μείωση του μεγέθους, την ανακύκλωση περισσότερου υλικού και την πιο εύκολη μεταφορά του, σε κατάλληλους και αδειοδοτημένους φορείς για να ολοκληρωθεί η ανακύκλωση του.